Er det tid til forandring

Er du udkoert, og traet?
Er din graense naaet? Tid til forandring?