Medarbejdere i forandring

Forandringsledelse

Få dem med dig

Vil du styrkes gennem forandringsledelse?

Er forandringer også blevet det nye nøgleord i din organisation?

Oplever du og dit personale, at I ofte skal indstille jer på nye strategier eller markeder så hurtigt, at I knap når at lande efter den ene forandring, før I skal indstille jer på den næste?

En ting forandrer sig ikke: Forandringer og organisationsændringer er kommet for at blive. Derfor styrker du din egen fremtid som leder ved at lære en effektiv tilgang til, hvordan du får medarbejderne med gennem forandringerne.

Akutelle forandringer

Måske oplever I aktuelt mange forandringer, fordi

E

Virksomheden er ekspanderet, så I nu samarbejder med kolleger og specialister over hele verden. Samarbejdspartnere, der måske arbejder på alle tider af døgnet og har en helt anden kultur og arbejdsmoral, end I er vant til

E

Du skal drive innovation eller strategiske projekter, der påvirker jeres måde at være organiseret på som område eller virksomhed

E

I skal ændre markant på måden, I arbejder med kunder eller øvrige stakeholdere

E

Det kan være svært at rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere, når du har svært ved at forudsige, hvor I er om tre eller seks måneder

Sådan er det sikkert også for dine konkurrenter. Og forandringerne er både en kæmpe mulighed for dig – og for dem.

Og den leder, der håndterer forandringsledelse bedst, står stærkest fremover. Det kan blive dig.

Menneskelige dynamikker

Hvad er forandringsledelse?

Helt kort: Det er ledelse, mens der sker store forandringer i virksomheden.

Forandringsledelse handler om flere ting, men hos mig får du hjælp til at lykkes med de menneskelige dynamikker. Du får baggrundsviden, nye metoder og sparring, så du lykkes med at:

E

Lede medarbejdere forbi deres utryghed og modstand og over til engagement

E

Optimere dit mindset, fordi det direkte påvirker jeres præstation og resultater

E

Vurdere og forstå, hvordan jeres virksomhedskultur støtter eller forhindre en vellykket transformation eller forandring

Direkte læring i jobsituationen

Værktøjer tilrettet din særlige situation

Når du har brug for flere værktøjer til forandringsledelse, kan du tage kurser eller uddannelse i forandringsledelse. Du kan også tage et 1:1-forløb hos mig.

Her fokuserer vi udelukkende på de helt konkrete situationer i din virksomhed. De situationer, du skal håndtere under alle omstændigheder. Og jeg guider dig igennem, lægger strategien med dig før de vigtige møder og følger op bagefter.

Derfor får du meget mere end konkret ledelsesteori. Du får også et individuelt lederudviklingsforløb med nye værktøjer, du fremover kan bruge i mange andre ledelsessituationer.

Alle de værktøjer, jeg giver dig, udvælges nøje til netop de situationer, du står i. Eksempelvis et vigtigt møde eller en workshop, du skal holde.

Derfor vil du opnå effekt af vores samtaler allerede fra dag 1. Du mærker den positive forandring med det samme, og fordi du har mig med på sidelinjen hele tiden, bliver du også en bedre leder i forhold til de udfordringer, der ikke nødvendigvis har noget med forandringsledelse at gøre.

Forandringsleder

Erfaring med forandring

Min baggrund for at rådgive dig i forbindelse med forandringsledelse er 14 år som chef. Heraf 5 år som Technical Supervisor i ØK (EAC), hvor jeg havde ansvaret for produktionen i Europa og dele af Asien.

Efterfølgende siden 1996, i arbejdet som træner og erhvervscoach har jeg arbejdet med forandringsledelse i praksis og har værktøjerne til at guide dig til at få medarbejderne med gennem jeres forandringstiltag.

Min internationale erfaring gør, at vi kan holde samtalerne på engelsk, hvis du foretrækker det.

Effektiv rådgivning

Forandringsledelse sådan!

For at jeg kan være sikker på, at jeg kan løfte dig og din ledelsesstil med kvantespring, holder vi et strategimøde uden beregning, før vi aftaler nærmere.

Du kan booke en times møde her.

På mødet finder vi frem til den udfordring, du vil vinde mest på, at vi arbejder med, og vi definerer et konkret mål.

Strategisession

Ja tak til indledende strategisession

Det kan være, at du vil blive bedre til at:

E

Reducere mængden og dybden af konflikter ved at få effektive tilgange til konflikthåndtering, dialog og samarbejde

E

Blive bedre til at skabe tillid og engagement

E

Systemisk ledelse og systemisk tænkning

E

Støtte og rumme ”besværlige” personer, som ofte er vigtige for at lykkes

Sikker effekt

Optimeret on the job træning

Når du køber et forløb på mere end 5 sessioner får du fri mulighed for at kontakte mig mellem møderne, så vi løbende kan følge op på, om det går planmæssigt, når du skal implementere nye værktøjer og ændre adfærd, eller om vi skal justere med det samme. Når det er relevant, får du individuelt tilrettelagt materiale, som jeg forbereder til dig.

Vi skræddersyer og planlægger dit forløb så du får størst udbytte, og det integreres med dine aktuelle situationer på jobbet.

Samtalerne har vi på mit kontor i Hellerup, Online eller på telefon.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe 26 16 02 56

Skal jeres logo med her?

Tillidsfuldt samarbejde med dygtige erfarne ledere fra …

 

Jeres logo?